Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: giải pháp khuyến nông
    Vĩnh Long: Giải pháp phát triển bền vững cây ăn quả vùng Nam Bộ

    Vĩnh Long: Giải pháp phát triển bền vững cây ăn quả vùng Nam Bộ

    Posted At: 2018-08-13
    Diện tích cây ăn trái cả nước tăng liên tục trong các năm gần đây. Theo thống kê năm 2016 tổng diện tích cây ăn trái là 857,4 nghìn ha, tăng 10% so với 2010. Sản lượng cây ăn trái cả nước đạt trên 8,5 triệu tấn. Xuất khẩu trái cây 2017 đạt gần 3,5 tỷ USD cao hơn gạo, cà phê, cao su.