Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: công nghệ 4.0 trong nông nghiệp
    Ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản

    Ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản

    Posted At: 2018-08-10
    Mặc dù nông nghiệp là "trụ đỡ" cho sự phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua nhưng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của vùng đã chậm lại. Cơ cấu nội ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long cũng dịch chuyển với tốc độ khá chậm, chủ yếu vẫn dựa vào trồng trọt.