Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: phát triển nông nghiệp
    Phất lên từ nông nghiệp sạch

    Phất lên từ nông nghiệp sạch

    Posted At: 2019-04-27
    Phất lên từ nông nghiệp sạch: Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội rồi đi xuất khẩu lao động tại Nga trở về, Nguyễn Tuấn Anh (xã Đông Yên, Đông Sơn, Thanh Hóa) chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thành lập HTX…