Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: gà đông tảo
    Kỹ thuật nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả cao mới nhất 2019 - 2020

    Kỹ thuật nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả cao mới nhất 2019 - 2020

    Posted At: 2019-05-29
    Mô hình chăn nuôi gà ta thả vườn 2019 - 2020 đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả cao cho nhiều hộ chăn nuôi. Chăn nuôi gà ta thả vườn không khó nhưng để nuôi gà ta thành công mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu đòi hỏi bà con chăn nuôi phải tìm hiểu học hỏi kỹ thuật thường xuyên tham khảo báo đài, kinh nghiệm người đi trước.