Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: nuôi dê tại nhà
    Kỹ thuật chăm sóc dê kiếm bội tiền

    Kỹ thuật chăm sóc dê kiếm bội tiền

    Posted At: 2018-09-20
    Nuôi dê nếu nuôi nhốt nên phối hợp nhiều loại thức ăn trong ngày. Các loại thức ăn bị nhiễm bẩn, ôi thối hoặc bị gia súc dẫm đạp bị nát không nên cho dê ăn.