Việc Nhà Nông  | Báo Dân Việt | Hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt | Hàng Nông Sản Sạch

Icon Collap
...
Tag: bón phân
    Cải tiến phương pháp chăm bón qua lá theo công nghệ Nhật Bản

    Cải tiến phương pháp chăm bón qua lá theo công nghệ Nhật Bản

    Posted At: 2018-10-07
    Cải tiến phương pháp chăm bón qua lá theo công nghệ Nhật Bản: Nhằm giảm bớt giá thành của việc sản xuất rau, quả trong nhà màng cải tiến, tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, năm 2018, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cải tiến phương pháp bón phân qua lá cho cây dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng cải tiến.